ONON Plusz

2016. december 8., csütörtök

ONline olasz - trama

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: trama - tartalom
Névelővel: la trama, una trama. Többes száma: le trame

A mai online olasz példamondataink:
Questa è la trama esatta di “La vita è bella”. - Ez a pontos értelmezése az “Élet szép” mondásnak.
Raccontategli la trama, Elena è molto curiosa. - Meséljétek el neki a tartalmát, Elena nagyon kíváncsi.
Questi avvenimenti sembrano proprio quelli di una delle sue trame. -  Ezek az események úgy tűnnek, mint egy a történései közül.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. december 7., szerda

ONline olasz - qualcosa

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: qualcosa - valami, valamit

A mai online olasz példamondataink:
Ricordi qualcosa, qualsiasi piccolo dettaglio sulla serata di ieri? - Emlékszel valamire, bármilyen kis részletre a tegnap estéről?
Amore mio, hai fatto qualcosa di bello? - Szerelmem, mi szépet csináltál?
Papà, forse abbiamo trovato qualcosa che ti interessa. - Papa, talán találtunk valamit, ami érdekel téged.
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. december 6., kedd

ONline olasz - badare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: badare - ügyelni, figyelni, vigyázni
Ragozása: io bado, tu badi, lui/lei bada, noi badiamo, voi badate, loro badano
Participio passato: (avere) badato

A mai online olasz példamondataink:
Domani dobbiamo badare ai figli di mia sorella. - Holnap vigyáznom kell a nővérem gyerekeire.
Le donne badano ai loro mariti per tutta la vita. - A nők figyelnek a férjeikre egy egész életen keresztül.
Ma non solo agli occhiali, bisogna badare anche alla vostra vista. - Nem csak a szemüvegre de szükség van a látásunkra is vigyázni.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. december 5., hétfő

ONline olasz - storto

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: storto - ferde, görbe
Lehetséges alakjai: storto, storta, storti, storte

A mai online olasz példamondataink:
Questo muro è proprio storto, il muratore ha fatto un pessimo lavoro. - Ez a fal valóban ferde, a kőműves nagyon rossz munkát végzett.
La strade di montagna sono tutte storte. - A hegyi utak mind emelkedőek.
Gli alberi del parco possono diventare storti per il vento forte. - A parkok fái görbévé válnak az erős szél hatására.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!2016. december 2., péntek

ONline olasz - chiunque

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: chiunque - bárki, akárki, aki

A mai online olasz példamondataink:
Chiunque mi chiama, non sono a casa! - Bárki is hív engem nem vagyok otthon!
Questo accordo è duro da accettare per chiunque. - Ez a megállapodás kemény ahhoz, hogy bárki is elfogadja.
La nostra fortuna può succedere a chiunque. - A mi szerencsénk bárkivel megtörténhet.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!2016. december 1., csütörtök

ONline olasz - percorso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: percorso - út, pálya, megtett útvonal
Névelővel: il percorso, un percorso. Többes száma: i percorsi

A mai online olasz példamondataink:
Vedo se c’è un percorso libero per la gara. - Látom, hogy van egy szabad pálya a versenyhez.
Per seguire questo percorso deve mantenersi sano. - Ahhoz, hogy ezt az utat kövesse, egészségesnek kell maradnia.
Qualche volta dobbiamo usare i percorsi dei camion. - Néhányszor használnunk kell a kamionok útvonalait.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!2016. november 30., szerda

ONline olasz - interrogare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: interrogare - kihallgatni, kikérdezni,
Ragozása: io interrogo, tu interroghi, lui/lei interroga, noi interroghiamo, voi interrogate, loro interrogano
Participio passato: (avere) interrogato

A mai online olasz példamondataink:
La polizia deve andare all'ospedale ed interrogare la vittima. - A rendőrségnek a kórházba kell mennie és kihallgatni az áldozatot.
Michele ha interrogato la cameriera dell'albergo. - Misi …. a szálloda pincérnőjét.
La professoressa interroga gli studenti. - A tanárnő kikérdezi a diákokat.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. november 28., hétfő

ONline olasz - tranquillitá

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: tranquillità - nyugodtság, nyugalom
Névelővel: la tranquillitá, una tranquillitá. Többes száma: le tranquillitá
A mai online olasz példamondataink:
Giulio riesce sempre a conservare la tranquillità. - Gyulának mindig sikerül megőriznie a nyugalmát.
Adesso abbiamo bisogno della tranquillità. - Most szükségünk van a nyugalomra.
Sara aveva finalmente la tranquillità e la soddisfazione che meritava. - Saranak végre meglett a nyugalma és az elégedettsége, amit megérdemelt.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. november 14., hétfő

ONON - Őszi szünet

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

Kedves ONON-osok!
November 14-27-ig öszi szünet van az ONON-on.
Egy szép őszi képpel és egy őszi verssel búcsúzunk. A vállalkozó szelleműek kommentben lefordíthatják! :)

Találkozunk november 28-án, hétfőn!

2016. november 11., péntek

ONline olasz - dolcemente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: dolcemente - édesen, gyengéden
A mai online olasz példamondataink:
Mi ha chiamato dolcemente. - Olyan édesen hívott engem.
Mia madre ogni mattina mi sveglia dolcemente. - A mamám minden reggel gyengéden ébreszt fel.
Nessuno mi aveva più preso la mano così dolcemente da molto tempo. - Senki sem fogta meg a kezem ilyen kedvesen hosszú idő óta.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. november 10., csütörtök

ONline olasz - nemenno

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: nemmeno - se, sem

A mai online olasz példamondataink:
Nemmeno tu sai la verità. - Te sem tudod az igazságot.
Tanti mafiosi non sono mai stati arrestati, nemmeno da minorenni. - Nagyon sok maffiózó soha nem volt letartóztatva, kiskorúként sem.
I bambini non dovrebbero guardare la TV nemmeno per un'ora al giorno. - A gyerekeknek nem kellene tévézniük, napi egy órát sem.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!2016. november 9., szerda

ONline olasz- desiderare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: desiderare - kívánni, parancsolni
Ragozása: io desidero, tu desideri, lui/lei desidera, noi desideriamo, voi desiderate, loro desiderano
Paticipio passato: (avere) desiderato
A mai online olasz példamondataink:
Buongiorno, Signora! Desidera qualcosa? - Jó napot Asszonyom! Mit parancsol?
Domani sera potrete mangiare tutto ciò che potete desiderare. - Holnap este mindent ehettek amit csak megkívántok.
Non abbiamo desiderato nient'altro, solo questa casa. E fortunatamente adesso ci abitiamo. - Semmi mást nem kívántunk csak ezt a házat. És szerencsére most itt lakunk.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. november 8., kedd

ONline olasz - tristezza

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: tristezza - szomorúság, szomorú
Névelővel: la tristezza, una tristezza. Többes száma: le tristezze
A mai online olasz példamondataink:
Che tristezza! Questo albergo è bruttissimo e dobbiamo starci una settimana. - Milyen szomorú! Ez a szálloda nagyon csúnya és itt kell lennünk egy hetet.
Abbiamo paura della tristezza e del fallimento. - Félünk a szomorúságtól és a kudarctól.
Devo proteggere mia moglie da tutto, anche dalla tristezza! - Meg kell védenem a feleségem mindentől, a szomorúságtól is!


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. november 7., hétfő

ONline olasz - senza

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: senza - nélkül
A mai online olasz példamondataink:
Mi dispiace, ma senza Paolo non voglio andare alla festa. - Sajnálom, de Pali nélkül nem akarok menni a buliba.
Come si può cucinare senza zucchero? - Hogy lehet főzni cukor nélkül?
Lorenzo gioca alla lotteria, però per fortuna senza esagerare. Lorenzo lottózik, de szerencsére nem esik túlzásba.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. november 4., péntek

ONline olasz - avverso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: avverso - kedvezőtlen
Lehetséges alakjai: avverso, avversa, avversi, avverse
A mai online olasz példamondataink:
Pensiamo agli effetti benefici così come a quelli avversi. - Gondoljunk úgy a jótékony mint  a kedvezőtlen hatására.
La nuova medicina può causare effetti indesiderati avversi. - Az új gyógyszer okozhat nem kívánatos kedvezőtlen hatást.
Io sono avversa alla corruzione. - Idegenkedem a korrupciótól.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!